Sinus Påbyggingsboka T (2012)

Matematikk for påbygging til spesiell studiekompetanse for de yrkesfaglige programmene.

Læreplan T

Verket består av

•• læreboka Sinus Påbyggingsboka T med teoridel og oppgavedel
•• dette nettstedet

Nettstedet følger teoridelen i læreboka. Oppgaver, artikler o.a. er plassert i det kapittelet eller delkapittelet de hører til.

De fullstendige løsningene på oppgavene i teoridelen er laget av Helge Ekholt, Øvrebyen videregående skole.
Alle eksempler og forklaringer i GeoGebra og annen programvare er laget av Sigbjørn Hals.

I boksen RELEVANT BAKGRUNNSSTOFF finner du nyttige programmer og brukerveiledninger til dem.


Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Finn Hanisch
 

Endringer i læreplanen

Stoff som går ut

  • Punktet om implikasjon, ekvivalens og bevistyper går ut.

Nytt stoff

  • Innen modellering er det delvis ny ordlyd der blir lagt litt større vekt på å finne mønster og struktur i ulike situasjoner.

Konsekvenser for Sinus Påbyggingsboka T 

  • Kapittel 3.7 og 3.8 går ut.
  • Boka dekker stort sett de nye formuleringene innen modellering, men vi må passe på løse oppgaver som går på å finne mønster.
  • Det er ikke behov for revidering av boka på grunnlag av endringene i planen.
Cappelen Damm

Sist oppdatert: 19.08.2016

© Cappelen Damm AS