Feil i 2007-utgaven

Vi prøver å lage feilfrie bøker, men noe kan snike seg inn.
Nedenfor finner du en oversikt over de feilene i Sinus Påbyggingsboka T som vi er kjent med.

3.264 d) Svaret skal være: Etter 6 timer og etter 10 timer 

7.213 b) Oppgaven skal være:

Hva er sannsynligheten for at begge kortene skal ha tallverdi mindre enn eller lik 10 når vi regner at ess har tallverdi 1?

7.223 a)  Oppgaven skal være:

Finn sannsynligheten for at kulepennen både er defekt og kommer fra fabrikant A.

7.272 d) Svaret skal være 0,12.

7.274 b) Svaret skal være 5,44 ·10 -4.
                Svaret som står i faiten nå, er sannsynligheten for å få nøyaktig 10 rette.

7.308 b)  Oppgaven skal være:

Hvor mange like tall mellom 100 og 1000 har minst to like siffer?

 

Vi er takknemlige for meldinger om feil. Vi retter dem ved opptrykk av bøkene.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 19.08.2016

© Cappelen Damm AS