2 Algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


regne med potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver og ruke kvadratsetningene til å faktorisere algebraiske uttrykk


løse likninger, ulikheter og likninger av første og andre grad og enkle likninger med eksponential- og logaritmefunksjoner både ved regning og med digitale hjelpemidler


omforme en praktisk problemstilling til en likning, ulikhet eller et likningssystem, løse dette og vurdere gyldigheten av løsningen

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 30.08.2016

© Cappelen Damm AS