6 Vektorregning og parameterframstillinger

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


gjøre rede for det geometriske bildet av vektorer som piler i planet og beregne sum, differens og skalarprodukt av vektorer og produktet av tall og vektor


regne med vektorer i planet skrevet på koordinatform, beregne lengder, avstander og vinkler ved vektorregning og avgjøre når to vektorer er parallelle eller ortogonale


tegne og beskrive kurver gitt på parameterform og beregne skjæringspunkter mellom slike kurver

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 30.08.2016

© Cappelen Damm AS