7 Sannsynlighetsregning

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


gjøre rede for begrepene uavhengighet og betinget sannsynlighet og bruke Bayes' setning på to hendelser


beregne sannsynlighet ved ordnede utvalg med og uten tilbakelegging og ved uordnede utvalg uten tilbakelegging


regne binomiske og hypergeometriske sannsynligheter

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 30.08.2016

© Cappelen Damm AS