1 Algebra

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


løse likninger, ulikheter og likninger av første og andre grad og enkle likninger med eksponential- og logaritmefunksjoner både ved regning og med digitale hjelpemidler

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 30.08.2016

© Cappelen Damm AS