2 Vekstfart og derivasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


beregne nullpunkter, skjæringspunkter og gjennomsnittlig veksthastighet, finne tilnærmede verdier for momentan veksthastighet og gi noen praktiske tolkninger ved disse aspektene


gjøre rede for definisjonen av den deriverte, bruke definisjonen til å utlede en derivasjonsregel for polynomfunksjoner og anvende denne regelen til funksjonsdrøfting

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 18.06.2012

© Cappelen Damm AS