4 Vektorer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


gjøre rede for for det geometriske bildet av vektorer som piler i planet og beregne sum, differens og skalarprodukt av vektorer og produktet av tall og vektor


regne med vektorer i planet skrevet på koordinatform, beregne lengder, avstander og vinkler ved vektorregning og avgjøre når vektorer er parallelle eller ortogonale

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 07.11.2014

© Cappelen Damm AS