6 Sannsynlighetsregning

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


formulere, eksperimentere med og drøfte enkle uniforme og ikke-uniforme sannsynlighetsmodeller


beregne sannsynligheter ved hjelp av systematiske oppstillinger og bruke assisjonssetningen og produktsetningen


gjøre rede for begrepene uavhengighet og betinget sannsynlighet og bruke Bayes' setning på to hendelser

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 18.06.2012

© Cappelen Damm AS