7 Binomiske og hypergeometriske modeller

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 


gjøre rede for begrepene uavhengighet og betinget sannsynlighet og bruke Bayes' setning på to hendelser


beregne sannsynlighet ved ordnede utvalg med og uten tilbakelegging og ved uordnede utvalg uten tilbakelegging


regne binomiske og hypergeometriske sannsynligheter

 

 

 

 

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 18.06.2012

© Cappelen Damm AS